Flere nye lekeplasser

Kjønstadmarka 3

I alle utbyggingstrinn i Kjønstadmarka blir barna prioritert.
Store lekeplasser er anlagt, og fire nye lekeplasser kommer
som en del av Kjønstadmarka 3.