Fossingtrøa Åsen

Bo landlig og likevel sentralt, - midt mellom Steinkjer og Trondheim, med kort vei til Trondheim lufthavn Værnes.
Velkommen til Fossingtrøa boligfelt i Åsen sentrum.

Velkommen til Fossingtrøa

Sentrale tomter  i Fossingtrøa, Åsen

Fossingtrøa er et boligfelt som ligger ved Åsen sentrum i Levanger kommune. Her er det kort vei til barne- og ungdomskole, barnehager og butikker. Gode turområder ligger like ved for fine vinter- og sommeraktiviteter. Med tog- og busstasjon er det gode forbindelser både nord- og sørover. Åsen ligger ved foten til frodige Frosta med sin unike fruktbare jord, spennende landskap, kultur og historie som Frostating, Tautra Mariakloster og Klostergården bryggeri og spisested.

Åsen har et aktivt idrettsmiljø, hestesenter og treningssenter. Kulturlivet blomstrer med både kor, storband, korps, lag og foreninger.

Bygda har lange industritradisjoner hvor bedrifter som Duun industrier og Grilstad står støtt. Åsen er i jevn utvikling og vekst hvor stadig flere bedrifter etablerer seg, som Vatn KulturSpinn og Bistro, herlig beliggende ved Hammervatnet, en naturperle med små sandstrender og svaberg, - og ypperlige fiskeforhold!

 • Tomtene er regulert til enebolig, samt at en tomt er regulert til konsentrert småhusbebyggelse
 • Tomtestørrelsen er stipulert fra ca 700 kvm til 1 000 kvm, jmfr vedlagte oversiktskart. Tomt regulert til småhusbebyggelse er ca 2300 kvm. Det tas forbehold om endelig tomteareal, arealet i tomteoversikten er å betrakte som ca areal.
 • 20 min kjøring fra boligfeltet og til Levanger sentrum, 25 min kjøring til flyplass
 • Priser fra 342 148,- til 488 666,-.

MELD INTERESSE

 • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.

Føringer ved salg av 
kommunale tomter

 • Første brev/mail som blir sendt ut:
  Informasjon om hvordan salget vil bli gjennomført blir sendt ut til alle interessenter som har meldt seg på
  forhånd. Denne informasjonen legges også på Levanger kommune sin hjemmeside.
  Dato for visning, påmelding og loddtrekning vil bli gitt i neste brev.
 • Andre brev/mail som sendes ut:
  Her sendes ut informasjon om visningsdag, frist for å melde seg på tomter og dato for loddtrekning.
  Sammen med informasjonen sendes det ut et standardskjema for påmelding til tomter, samt skjema for
  finanseringsbekreftelse.
 •  Visningsdag gjennomføres av megler. Salgsoppgave er nå utarbeidet av megler og vil bli utdelt på visning.
 • Salgsstarten gjennomføres ved Loddtrekning.
  Etter denne datoen selges tomtene etter prinsippet «Førstemann til mølla»
 • Det settes en frist (dato og kl slett) for innlevering av bindende bekreftelse, som viser hvilke tomter interessenten ønsker å kjøpe. Dette tidspunktet er endelig og bekreftelser levert etter dette tidspunktet vil ikke bli mottatt av megler.
  Denne fristen legges ut på Levanger kommune sin hjemmeside.
 • Alle leverer inn standardskjema (Bindende bekreftelse) med maks 3 ønskede tomter, i prioriteter rekkefølge. Finanseringsbekreftelse leveres sammen med bindende bekreftelse på kjøp av tomt.
  I tillegg til at megler sender og deler ut dette skjemaet, legges det ut på Levanger kommune sin hjemmeside.
 • 4 dager etter frist for innlevering av skjema har gått ut foretas loddtrekkingen.
   Denne datoen legges ut på Levanger kommune sin hjemmeside.
 • Loddtrekkingen foretas av ordfører/varaordfører, samt en politibetjent.
  Fagansvarlig Tomteforvaltning (Levanger kommune), samt representant for megler der det er brukt, vil
  være til stede ved trekkingen. Det vil bli ført protokoll over resultatet. Det vil bli åpent for alle å overvære loddtrekningen.
 • De som blir trukket ut vil få beskjed umiddelbart etter trekkingen, senest et døgn etter.
 • De som blir trukket ut blir bundet av å kjøpe tomten og skjøte vil bli tinglyst over på den/de som står på skjemaet. Bytte av eier på tomt før tinglyst skjøte vil bli ansett som salg og forkjøpsrett vil bli benyttet.
 • Levanger kommune har forkjøpsrett til selvkostpris, ved salg av ubebygd tomt
 • Levanger kommune har gjenkjøpsrett, dersom tomten fortsatt står ubebygd etter 2 år fra skjøte er tinglyst.
 • Det er kun mulig å kjøpe en tomt pr kunde
 • Tomtene er lagt ut med selvkostpriser for privatperson og markedspriser for næringsdrivende. Loddtrekning er forbeholdt privatpersoner, men etter denne er gjennomført er det mulig for næringsdrivende å kjøpe
 • Administrasjonen gis fullmakt til å supplere med regler ved behov, for å gjennomføre føringene over.

Tegning grensepunkt