Nye lekeplasser på Holåsen

Skogn har flere og varierte aktiviteter for barn og unge. Med Levanger en kort kjøretur unna mangler det heller ikke tilbud for hva fritiden kan brukes på. Likevel vet vi at en stor del av viktig sosialisering og utvikling skjer når barn får leke fritt og trygt i sitt eget nærområde. Et perfekt sted for dette er en lekeplass som er tilgjengelig for alle.

Lek er læring

Barn utvikler mange av sine sosiale ferdigheter gjennom leken. Her møter de barn med andre utgangspunkt enn dem selv, det seg være andre kulturer, familieformer eller motorikk og funksjonsnivå. Gjennom leken lærer man om hverandres likheter, forskjeller og at dette er det som gjør oss unike som mennesker. «Like barn leker best» er dermed i beste fall en sannhet med kraftige modifikasjoner.

Å kunne leke gir mestring, selvstendighet og glede. Noen former for lek kan være komplisert og krever øvelse. Dette gir barna lekekompetanse, noe som igjen styrker deres utgangspunkt for å møte fremtidige utfordringer. I gjennom de ulike aktivitetene, og bruken av fantasi, får barnet muligheten til å få anerkjennelse for sine følelser, opplevelser og sin frie vilje. Å kunne utfolde seg fritt og trygt i samspill med andre er noe alle barn har et behov for. Lekeplassene skal være samlingspunkt hvor både store og små kan ha det gøy.

For at et slik samlingspunkt skal kunne gi glede og trygghet til alle som bruker det, er det viktig at apparatene er trygge og mulighetene varierte. Vi har derfor satt en standard for hvilke kvaliteter lekeplassene skal ha. Apparatene skal kunne tåle hard bruk i tyve til tredve år. Så langt det lar seg gjøre skal det være lagt til rette for både sommer- og vinteraktiviteter. Innholdet på lekeplassene skal også tåle årstidene. Lekeplassene skal legge til rette for kreativ, uforbeholden lekeverdi for barn i alle aldre. Det skal være aktiviteter som er morsomme og utfordrende for alle barn, uansett kjønn eller alder. Det skal også være en stor grad av universell utforming.

Leken tilhører alle

En av de viktigste faktorene for utformingen av lekeplasser er tilgjengelighet. Det skal være mulig å komme frem for alle som bruker den. En rullestolbruker skal kunne manøvrere like enkelt og intuitivt mellom apparater som alle andre. Apparatene må være trygge og mulige å bruke for alle som benytter seg av dem. En stor grad av universell utforming er dermed en prioritet. I Fn-konvensjonen om rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne er det satt en definisjon på hva universell utforming er:

«Med ‘universell utforming’ menes utforming av produkter, omgivelser, programmer og tjenester på en slik måte at de kan brukes av alle mennesker, i så stor utstrekning som mulig, uten behov for tilpassing og en spesiell utforming. ‘Universell utforming’ skal ikke utelukke hjelpemidler for bestemte grupper av mennesker med nedsatt funksjonsevne når det er behov for det.»

Skal alle kunne ha glede av aktivitetene, er det viktig at det tilrettelagt for at barna skal kunne utfolde seg motorisk, uansett utgangspunkt. I dette ligger det potensiale for mye mestring og glede.

Moro for både store og små

Målet med de nye lekeplassene er å sikre barna på Holåsen en trygg arena å utfolde seg på. Har de minste det bra, har ofte de voksne også det. Vårt mål er at lekeplassene blir et sted barna også tar med seg foreldrene sine, hvor store og små kan ta del i fri og trygg lek. Sammen kan både de yngste og de litt eldre ta del i det beste Holåsen har å by på, nemlig samhold i kjente og trygge omgivelser.