Hopp til navigasjonHopp til hovedinnholdHopp til bunnområde

Tomter

Føringer ved salg av 
kommunale tomter

 • Første brev/mail som blir sendt ut:
  Informasjon om hvordan salget vil bli gjennomført blir sendt ut til alle interessenter som har meldt seg på
  forhånd. Denne informasjonen legges også på Levanger kommune sin hjemmeside.
  Dato for visning, påmelding og loddtrekning vil bli gitt i neste brev.
 • Andre brev/mail som sendes ut:
  Her sendes ut informasjon om visningsdag, frist for å melde seg på tomter og dato for loddtrekning.
  Sammen med informasjonen sendes det ut et standardskjema for påmelding til tomter, samt skjema for
  finanseringsbekreftelse.
 •  Visningsdag gjennomføres av megler. Salgsoppgave er nå utarbeidet av megler og vil bli utdelt på visning.
 • Salgsstarten gjennomføres ved Loddtrekning.
  Etter denne datoen selges tomtene etter prinsippet «Førstemann til mølla»
 • Det settes en frist (dato og kl slett) for innlevering av bindende bekreftelse, som viser hvilke tomter interessenten ønsker å kjøpe. Dette tidspunktet er endelig og bekreftelser levert etter dette tidspunktet vil ikke bli mottatt av megler.
  Denne fristen legges ut på Levanger kommune sin hjemmeside.
 • Alle leverer inn standardskjema (Bindende bekreftelse) med maks 3 ønskede tomter, i prioriteter rekkefølge. Finanseringsbekreftelse leveres sammen med bindende bekreftelse på kjøp av tomt.
  I tillegg til at megler sender og deler ut dette skjemaet, legges det ut på Levanger kommune sin hjemmeside.
 • 4 dager etter frist for innlevering av skjema har gått ut foretas loddtrekkingen.
   Denne datoen legges ut på Levanger kommune sin hjemmeside.
 • Loddtrekkingen foretas av ordfører/varaordfører, samt en politibetjent.
  Fagansvarlig Tomteforvaltning (Levanger kommune), samt representant for megler der det er brukt, vil
  være til stede ved trekkingen. Det vil bli ført protokoll over resultatet. Det vil bli åpent for alle å overvære loddtrekningen.
 • De som blir trukket ut vil få beskjed umiddelbart etter trekkingen, senest et døgn etter.
 • De som blir trukket ut blir bundet av å kjøpe tomten og skjøte vil bli tinglyst over på den/de som står på skjemaet. Bytte av eier på tomt før tinglyst skjøte vil bli ansett som salg og forkjøpsrett vil bli benyttet.
 • Levanger kommune har forkjøpsrett til selvkostpris, ved salg av ubebygd tomt
 • Levanger kommune har gjenkjøpsrett, dersom tomten fortsatt står ubebygd etter 2 år fra skjøte er tinglyst.
 • Det er kun mulig å kjøpe en tomt pr kunde
 • Tomtene er lagt ut med selvkostpriser for privatperson og markedspriser for næringsdrivende. Loddtrekning er forbeholdt privatpersoner, men etter denne er gjennomført er det mulig for næringsdrivende å kjøpe
 • Administrasjonen gis fullmakt til å supplere med regler ved behov, for å gjennomføre føringene over.

Tegning grensepunkt

MELD INTERESSE

 • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.