Kjønstadmarka 4

Levanger kommune er inne i siste fase av den store utbyggingen av hele Kjønstadmarka. Kjønstadmarka 4 er siste trinnet – og planlegges med 10 eneboligtomter og 11 tomter for konsentrert småhusbebyggelse. Dette feltet er under regulering/prosjektering.

Den nye boligfeltet Kjønstadmarka i Levanger kommune.

Flere tomter i Kjønstadmarka

Levanger kommune planlegger nye tomter i ett av Levangers mest attraktive områder. Nå legger vi til rette for flere familier å bo i det populære og sentrale området i Levanger.

Lekeplasser for barna

I Kjønstadmarka 4 er det planlagt å anlegge 1500m2 lekeplass, som er universelt uformet. Dette vil være en fantastisk fin oase for alle barnefamiliene i området og bli et attraktivt aktivitetstilbud for hele Levanger.

Barn utendørs som leker i det nye boligområdet i Kjønstadmarka i Levanger kommune i Trøndelag.
Det nye boligfeltet Kjønstadmarka i Levanger kommune.

Umiddelbar nærhet til barnehage og skole

Små- og mellomtrinnet sogner til Nesheim skole, en moderne skole – med godt tilrettelagt uteområde. Skolen sto ferdig i 2016, og har mellom 380 og 390 elever. Ved Nesheim skole er det også skolefritidsordning for de minste barna. Fra åttende klassetrinn flytter elevene til Levanger ungdomsskole på Røstad. Også det er en ny og topp moderne skole, ferdigstilt til skolestart i 2015.

Tur, aktivitet og friluft

Levanger byr på en rekke tur- og friluftsområder. Mange av disse er i umiddelbar nærhet til Kjønstadmarka, og flere er under etablering.
Sportsklubben Nessegutten har blant annet lagt opp kart for en del av turstiene i området. Levanger kommune fikk i 2016 utarbeidet en egen folder for turstier i kommunen. Disse stiene er også skiltet i samme stil som brosjyren. Kommunen vant en nasjonal utmerkelse for dette arbeidet.

Ny og moderne lekeplass som er bygd så barn kan leke utendørs ved det nye tomteområdet i Levanger kommune.
Ny og moderne klatrestativ på en ny lekeplass som er bygd i Kjønstadmarka i Levanger kommune i Trøndelag.

Aktiviteter for alle

Levanger har også lagt godt til rette for at alle skal kunne ta del i aktiviteter og friluft, ved etablering av BUA. BUA Levanger er et partnerskap mellom Levanger kommune, LevaFro AS, NAV Levanger, Levanger Frivilligsentral og Levanger Idrettsråd. BUAs mål er å få innbyggere i alle aldre ut i mer variert aktivitet – og de har spesielt fokus på barn og unge! Flere store og små lekeplasser er anlagt som en del av Kjønstadmarka. I tillegg er det bygd for familiehygge og barnelek andre steder i Levanger, noe som gjør kommunen til et godt valg også for de små. Stadionparken med skate-pool og lekeapparater er et av mange slike steder. Det samme er Trønderhallen, med sine badebassenger, klatrevegg, buldrerom og flerbrukshall.

Flere tomter i Kjønstadmarka

Levanger kommune planlegger nye tomter i ett av Levangers mest attraktive områder. Nå legger vi til rette for nye familievennlige eneboliger, rekker og blokkbebyggelse i Kjønstadmarka 4.

Gode bussforbindelser til Kjønstadmarka

Kjønstadmarka har gode bussforbindelser inn til Levanger sentrum, som ligger tre kilometer unna. Boligfeltet har også egen stasjon for Bysykler, som er en svært populær ordning i Levanger.

Umiddelbar nærhet til barnehage og skole

Små- og mellomtrinnet sogner til Nesheim skole, en moderne skole – med godt tilrettelagt uteområde. Skolen sto ferdig i 2016, og har mellom 380 og 390 elever. Ved Nesheim skole er det også skolefritidsordning for de minste barna. Fra åttende klassetrinn flytter elevene til Levanger ungdomsskole på Røstad. Også det er en ny og topp moderne skole, ferdigstilt til skolestart i 2015.

Levanger byr på en rekke tur- og friluftsområder. Mange av disse er i umiddelbar nærhet til Kjønstadmarka, og flere er under etablering.
Sportsklubben Nessegutten har blant annet lagt opp kart for en del av turstiene i området. Levanger kommune fikk i 2016 utarbeidet en egen folder for turstier i kommunen. Disse stiene er også skiltet i samme stil som brosjyren. Kommunen vant en nasjonal utmerkelse for dette arbeidet.

Levanger har også lagt godt til rette for at alle skal kunne ta del i aktiviteter og friluft, ved etablering av BUA. BUA Levanger er et partnerskap mellom Levanger kommune, LevaFro AS, NAV Levanger, Levanger Frivilligsentral og Levanger Idrettsråd. BUAs mål er å få innbyggere i alle aldre ut i mer variert aktivitet – og de har spesielt fokus på barn og unge! Flere store og små lekeplasser er anlagt som en del av Kjønstadmarka. I tillegg er det bygd for familiehygge og barnelek andre steder i Levanger, noe som gjør kommunen til et godt valg også for de små. Stadionparken med skate-pool og lekeapparater er et av mange slike steder. Det samme er Trønderhallen, med sine badebassenger, klatrevegg, buldrerom og flerbrukshall.

Føringer rundt kjøp av kommunale tomter

Vi håndterer salgsprosessen

Thea Brenne

Fagansvarlig / Eiendomsmegler MNEF

thea.brenne@em1.no

Gaute Gravaune Heimdal

Eiendomsmegler

gaute.heimdal@em1.no

Interessert?

Ta kontakt