Levanger Kommune logo

Levanger sentrum

Historie
Levanger sentrum, med sin unike trehusbebyggelse, er i manges øyne en skikkelig perle. En stor del av bebyggelsen er fredet, og det legges ned et stort arbeid i å bevare byens særpreg. Sentrum består av rundt 50 butikker, et drøyt titall serveringssteder, servicenæring og 243 fredede bygninger. I tilknytning til sentrum finner du også pent opparbeidede parker, og aktiviteter for familien – slik som Stadionparken med sine lekeapparater, skateboardanlegg og idrettsmuligheter.

Sentralt
Byen ligger sentralt med tilgang til sjø og fjell, kort vei til Trondheim i sør og til Sverige med blant annet alpinanlegget Åre. Levanger har lang historie som møte- og handelssted, og Marsimartnan som arrangeres hver vinter kan spores tilbake til middelalderen. Levanger feiret sitt tusenårsjubileum i 2011. Andre kulturminner i kommunen er forminner som helleristninger, bygdeborger og gravhauger, middelalderkirken Alstadhaug kirke, Falstad fangeleir på Ekne samt ruinene av Munkeby kloster. Levanger har vært medlemsby i bevegelsen Cittaslow siden 2003. I forbindelse med dette har byen blant annet fått anlagt miljøgate og blitt tilknyttet Bondens marked.
Kommunen grenser til Verdal i nordøst, Stjørdal i sør og Frosta i vest. Over Trondheimsfjorden ligger Inderøy kommune.

Det jobbes med utbygging av flere gang- og sykkelveier fra boligfeltene og inn til byen.

Levanger fikk kjøpstadsrettigheter allerede i 1836, og byens handelsdrivende kunne søke om borgerskap ved et eget magistratembede i Levanger. Før den tid hørte den til Trondhjems privilegieområde som kjøpstad.

Året etter fikk byen eget tollkammer. Forbudet mot handel utenfor byene var både uhensiktmessig, vanskelig å håndheve og heller ikke absolutt. Levangers kjøpstadsrettigheter mistet også sin betydning med liberaliseringen av handelen ved lovendringer i 1866, 1869 og 1882.

Statusen tiltrakk imidlertid endel typiske byfenomener, som var ellers var uvanlige i Nordre Trondhjems amt, fra 1919 kjent som Nord-Trøndelag fylke. Til byen kom blant annet Nordre Trondhjems Amts Sygehus på Eidesøren i 1843, avisen Nordre Trondhjems Amtstidende i 1848, borgerskolen i 1851, Levanger offentlige lærerskole i 1892 og Levanger stasjon i 1902. Levanger kirke, en langkirke bygd i stein, ble oppført i 1902.

I dag framstår Levanger som en moderne by med det man trenger av servicetilbud. De siste årene har det kommet mange nye restauranter, noe som gjør Levanger sentrum og handelsområdet på Moan til et eldorado for matelskere.

Med bysykkelstasjon og busstopper rundt omkring Levanger, er det fra flere av boligfeltene enkelt å ta seg til sentrum på få minutter – også om man ikke disponerer eget transportmiddel.

Interessert?

Ta kontakt