Levanger Kommune logo
Holåsen

Oppdag skoletilbudene i Levanger

Levanger har et bredt spekter av skoler som tilbyr et variert og rikt læringsmiljø for barn og ungdom. Fra barneskoler til ungdomsskoler, fra private skoler til offentlige, har Levanger noe for alle. I denne artikkelen kan du lese om hver enkelt av skolene i Levanger og deres unike egenskaper som fremmer læring, trivsel og personlig utvikling.

Ekne barneskole: En engasjerende læringsarena nær sjø og skog

Ekne barneskole i Levanger er en sjarmerende, fådelt 1.-7. klasse-skole, som ligger idyllisk til på bygda Ekne. Skolen nyter godt av sin beliggenhet med nærhet til både sjø og skog, og elever og lærere benytter flittig de vakre områdene i skolehverdagen. Fysisk aktivitet og bruk av nærmiljøet som læringsarena står i fokus ved Ekne barneskole. 

Skolens dedikasjon til sunne og friske elever gjenspeiles i deres godt tilrettelagte aktivitetsmuligheter. Med et elevtall på 60 for skoleåret 2022/2023 og rundt 10 ansatte, skaper skolen et nært og inkluderende miljø. Skolens verdier er symbolisert av akronymet EKNE, som står for E-engasjement, K-kunnskapslyst, N-nysgjerrighet og E-empati.

Frol barneskole: Et mangfoldig fellesskap for læring og omsorg

Frol barneskole er en stor og pulserende skole i Levanger, med hele 475 elever for skoleåret 2022-2023. Skolen har en dedikert avdeling, TOA, for elever med store hjelpebehov, som for tiden har 13 elever fra 1.-10. trinn. I tillegg er Frol barneskole mottaksskole for Levanger kommune, og velkomstklassene tar imot 20 elever fra ulike land. Skolens SFO gir et ettertraktet tilbud til over 100 barn før og etter skoletid. Frol barneskole dekker norddelen av Levanger kommune og har en sentral beliggenhet med gangavstand til både skog og sjø. Skolen samarbeider også tett med en besøksgård i nærheten. Med flotte uteområder, som et stort område for fotball og friidrett, samt en liten skog med en bekk, inviterer skolen til variert lek og aktivitet i alle årstider. Den store flerbrukshallen brukes ofte på kveldstid til aktiviteter som skolemusikk, allidrett og håndball. 

Halsan skole: Læring, samhold og helse i naturskjønne omgivelser

Halsan skole i Levanger ligger i fantastiske naturomgivelser med panoramautsikt over Levanger sentrum, Magneten og Sykehuset Levanger. Skolens akronym H-A-L-S-A-N står for H-helse, A-allsidighet, L-læring, S-samhold, A-ansvar og N-nysgjerrighet. Med 154 elever fordelt på 7 trinn, kommer elevene fra områdene Halsan, Tingstad, Brubakken, Momarka, Høgberget og Nossum. Halsan skole ligger landlig til, men likevel i sykkel- og gangavstand til Levanger sentrum. I nærområdet finner man varierte skogsområder, kulturlandskap og vannområder som gir elevene gode muligheter for utforsking og læring. 

Halsan skole har et sterkt fokus på daglig fysisk aktivitet, og skolens utomhusområde er utformet slik at det inspirerer elevene til å være aktive. Med historie som strekker seg tilbake til 1996 har skolen gjennomgått betydelige forandringer og oppgraderinger for å tilby moderne fasiliteter og et stimulerende læringsmiljø. 

Levanger ungdomsskole: En moderne læringsarena

Levanger ungdomsskole, som sto ferdig til skolestart høsten 2015, befinner seg på Røstad, i nærheten av Trønderhallen og Nord Universitet. Med 461 elever fordelt på 18 klasser og en velkomstklasse for elever med annet morsmål enn norsk, har skolen et mangfoldig og inkluderende miljø. Bygningen er ikke bare vakker, men også robust og tilpasningsdyktig for fremtidens teknologi og læreplaner. Levanger ungdomsskole har et tydelig fokus på å skape trivsel og læring for alle elevene. Skolen legger vekt på lesing, et positivt læringsmiljø, god orden og en sunn livsstil. 

Elevene har kroppsøving og svømmeopplæring i Trønderhallen og nærområdet. Uteområdet på skolen inviterer til aktivitet med ulike fasiliteter som klatrestativ, basket, trampoline, bordtennisbord og kunstgressbane. Det finnes også bærbusker, trær og flere sitteplasser, samt to utvendige amfi. 

Nesheim skole: Sammen bygger vi fremtiden

Nesheim skole er en barneskole som i skoleåret 2022-23 har 383 elever og omtrent 50 ansatte. Skolen er vakkert plassert på Levangernesset og har et uteområde som inviterer til varierte aktiviteter og nærhet til naturen og idrettsanlegg. Visjonen til skolen er “Vi bygger framtida – sammen”. Dette innebærer at alle elever og ansatte ved Nesheim skole behandles som likeverdige deltakere i fellesskapet, uavhengig av individuelle roller. Ansvaret for trivsel og trygghet ligger både hos den enkelte og i samarbeidet mellom skolens kollektiv, inkludert foreldre og foresatte. Nesheim skole ønsker å fremstå som en inkluderende skole der trivsel og trygghet danner grunnlaget for læring og personlig utvikling. Gjennom faste aktiviteter som familiegrupper, fadderordninger og tverrklassetrinn-aktiviteter, jobber skolen aktivt med å skape et slikt miljø. Nesheim skole har også universitetsskolestatus, og samarbeider med Nord universitet om studentpraksis, kompetanseutvikling, samt forsknings- og utviklingsarbeid.

Skogn barne- og ungdomsskole: Et fokus på læring og utvikling

Skogn barne- og ungdomsskole er en kommunal barneskole som betjener bygdene Ronglan, Markabygda, Finne og Skogn. I tillegg tar skolen imot elever fra Ekne på ungdomstrinnet. Skolen er sammensatt av bygningene fra tidligere Lysaker barneskole og Skogn ungdomsskole, og etter sammenslåing, renovering og utbygging kunne den tas i bruk som et moderne og langstrakt skolebygg i 2010. Skolens område inkluderer også Skognhallen, som fungerer som gymsal. Skogn barne- og ungdomsskole har omtrent 470 elever fordelt på 21 klasser i skoleåret 2022-2023. I tillegg benytter rundt 80 barn seg av SFO-tilbudet. 

Ytterøy barne- og ungdomsskole: Læring i flotte omgivelser

Ytterøy barne- og ungdomsskole flyttet inn i et nytt og imponerende skolebygg i 2018. Bygningen huser både Ytterøy barnehage, Ytterøy barne- og ungdomsskole og Ytterøy samfunnshus. Skolen ligger åtte kilometer fra fergeleiet på Ytterøy og kan skryte av flotte turmuligheter både i skog og ved sjøen. Skolen omfatter klasser fra 1. til 10. trinn og er bygget for å imøtekomme behovene til 80 elever, med klasserom og spesialrom tilpasset en femdelt fådeltskole. I første etasje finner man klasserom for barnetrinnet, gymsal og skolens kantine. Ungdomstrinnet er plassert i andre etasje, sammen med spesialrom, skolens administrasjon og lærernes arbeidsrom. Skolens store og innbydende uteområde gir rikelig med muligheter for lek, fysisk aktivitet og hyggelige samtaler. 

Området er åpent for allmennheten utenom skoletiden. Ytterøy barne- og ungdomsskole legger vekt på å skape en sterk lokal tilhørighet gjennom nært samarbeid med lokale lag, foreninger og samfunnet på Ytterøy. Skolen har universitetsskolestatus og samarbeider med Nord universitet om studentpraksis, kompetanseutvikling, samt forsknings- og utviklingsarbeid innen lærerutdanningene. Ved Ytterøy barne- og ungdomsskole er samarbeidet mellom elever, foreldre og skolen preget av verdier som ansvarlighet, likeverd og respekt. 

Åsen barne- og ungdomsskole: Et inkluderende fellesskap

Åsen barne- og ungdomsskole er en sentralt beliggende skole i Åsen sentrum, rett ved E6 sør for Levanger. Med sin nærhet til fjell og fjord, er skolen omgitt av vakker natur i Levanger kommune. Skolen, som strekker seg fra 1. til 10. trinn, har en visjon om å skape et fellesskap der alle elever føler seg inkludert og bryr seg om hverandre. Med 216 elever og 35 ansatte, legger skolen vekt på et godt arbeidsmiljø for både barn og voksne. Fysisk aktivitet integreres i læringsprosessen, og som en MOT-skole jobber de med å utvikle robuste barn og ungdommer som tar ansvar for seg selv og andre.

Markabygda Montessoriskole: Individuell tilpasning og uteskole

Markabygda Montessoriskole, en privat skole, åpnet sine dører i 2004. Skolen har litt over 50 elever fordelt på 1. til 7. trinn. Opplæringen følger den nye læreplanen (Kunnskapsløftet) og er basert på montessorimetoden. Elevene deltar i undervisningen fem dager i uken og har en dedikert uteskoledag hver uke. Skoledagen starter kl. 08.15, men skolen åpner allerede kl. 07.30 med frokostservering til alle elever. Undervisningen er organisert i to arbeidsøkter med en times pause i mellom. Dette bidrar til uforstyrret arbeid og fordypning. Skolen følger den normale fag- og timefordelingen og inkluderer blant annet svømmeopplæring for alle trinn. 

Vårtun Kristne Oppvekstsenter: Et oppvekstmiljø med kristne verdier

Vårtun Kristne Oppvekstsenter ligger på Levangernesset og består av en barnehage med 29 barn og en grunnskole med 154 elever. Senteret har som mål å tilby et oppvekstmiljø med høyt faglig og sosialt nivå, der alle kan oppleve Guds kjærlighet og omsorg. Skolens visjon er å oppdra barna i den kristne tro, gi opplæring basert på Guds ord og fremme elevenes åndelige, fysiske, psykiske, faglige og sosiale utvikling. Verdiformidling, undervisning og barnas egen utfoldelse er viktige elementer i dette arbeidet. Senteret har også skolefritidsordning (SFO) for 1.-4. trinn utenom skoletiden.

Levanger videregående skole: Brede utdanningstilbud for elever og voksne

Levanger videregående skole er en anerkjent skole i Levanger kommune, Nord-Trøndelag. Med omtrent 1000 elever, inkludert ca. 200 voksenopplæringsstudenter, og 190 ansatte, tilbyr skolen et bredt spekter av utdanningsprogrammer. 

Studieforberedende utdanningsprogram

Skolen tilbyr studieforberedende utdanningsprogram innen ulike fagområder. Disse programmene gir elevene en solid akademisk plattform for videre utdanning. Programområdene inkluderer: 

Realfag

I programområdet for realfag får elevene muligheten til å fordype seg i matematikk, fysikk, kjemi og biologi. Dette programmet legger grunnlaget for videre studier innen naturvitenskapelige fag og teknologi. 

Språk, samfunnsfag og økonomi

Dette programområdet fokuserer på språk, samfunnsfag og økonomiske fag. Elevene får muligheten til å utvikle språkkunnskaper, forståelse for samfunnets strukturer og prosesser, samt innsikt i økonomiske prinsipper. 

Formgivingsfag

Elever interessert i kunst, design og kreativitet kan velge programområdet for formgivingsfag. Her får de utfolde seg innenfor ulike estetiske disipliner og utvikle sin kreative og tekniske kompetanse. 

Yrkesfaglige utdanningsprogram

Levanger videregående skole tilbyr også en rekke yrkesfaglige utdanningsprogrammer som gir elevene praktiske ferdigheter og kvalifikasjoner for direkte inntreden i arbeidslivet. Disse programmene inkluderer: 

Design og håndverk

Dette programområdet gir elevene muligheten til å utforske og utvikle sine kreative evner innen design og håndverk. Her kan de lære ferdigheter innenfor tekstil, trearbeid, metallarbeid og andre håndverksområder. 

Elektrofag

Elektrofag er et populært valg for elever som er interessert i elektronikk, automatisering og elektroteknikk. Programmet gir opplæring i installasjon, drift og vedlikehold av elektriske systemer og utstyr. 

Helse- og oppvekstfag

Elever som ønsker å arbeide innen helse- og omsorgssektoren, kan velge dette programområdet. Her får de kunnskap og ferdigheter innen helsefremmende arbeid, pleie og omsorg for ulike aldersgrupper. 

Medier og kommunikasjon

Programområdet for medier og kommunikasjon gir elevene muligheten til å utforske verdenen av medier, design og kommunikasjon. De kan lære om grafisk design, foto, videoproduksjon og journalistikk. 

Restaurant- og matfag

Dette programområdet fokuserer på matlaging, servering og drift av restauranter og kafeer. Elevene får praktisk erfaring innen matlagingsteknikker og menyplanlegging, samtidig som de utvikler kunnskap om næringsmiddelhygiene og økonomistyring i restaurantbransjen. 

Service og samferdsel

Programområdet for service og samferdsel gir elevene muligheten til å lære om kundeservice, logistikk, transport og reiseliv. Dette programmet fokuserer på å utvikle ferdigheter som er nødvendige for å jobbe innenfor servicebransjen. 

Teknikk og industriell produksjon

Elever som har interesse for teknologi, produksjon og industrielle prosesser, kan velge programområdet for teknikk og industriell produksjon. Her får de lære om maskinteknikk, automatisering, sveising og produksjonsplanlegging. 

TAF - Teknisk og allmennfaglig utdanning

Levanger videregående skole tilbyr også TAF, en utdanning over fire år som kombinerer yrkes- og studiekompetanse. Dette programmet gir elevene mulighet til å spesialisere seg innen tekniske fag samtidig som de beholder muligheten for høyere studier. 

Voksenopplæring og Levanger fagskole

Levanger videregående skole har også voksenopplæringskurs, inkludert muligheten til å oppnå generell studiekompetanse. Videre tilbyr skolen kurs innen helse- og sosialfag for voksne som ønsker å videreutdanne seg innen disse feltene.