Skoler og barnehager

Flere av våre nye boligfelt ligger i umiddelbar nærhet til barnehage og skole. Flere av disse er også oppgradert eller nybygd de siste årene. Alle barneskoler har tilbud om sfo-ordning. Kommunen har flere barnehager å velge i, både kommunale og private. Les mer om våre barnehager på kommunen sin nettside.

Fra åttende klassetrinn flytter elevene til Levanger ungdomsskole på Røstad. Også det er en ny og topp moderne skole, ferdigstilt til skolestart i 2015.

På bildet ser vi Nesheim skole, som ligger ved Kjønstadmarka boligfelt. Skolen sto ferdig i 2016, og har mellom 380 og 390 elever.

Interessert?

Ta kontakt