Levanger Kommune logo

1 m2 er ikke bare 1 m2

Alt er relativt!

- 1 m2 er ikke bare 1 m2

At én kvadratmeter har ulike priser i ulike deler av landet vårt er noe alle vet. En kvadratmeter i Levanger er relativt sett svært mye større enn i de fleste store norske byer om en sammenligner gjennomsnittspris pr. kvadratmeter for eneboliger*. Derfor kan det være svært nyttig for dere som vurderer å bygge eget hus på egen tomt å tenke på hva dere faktisk får for pengene deres. Drømmen om et nytt liv i egen bolig kan bli større og bedre å leve med når en vet at du får mer for pengene, i sammenligning med andre alternativer.

Lave boligpriser

Levanger, er en mindre by med lavere boligpriser og tomtepriser. Gjennomsnittsprisene per kvadratmeter eneboliger er betydelig lavere enn i Trondheim selv om Trondheim ikke er så langt unna. Det betyr at for samme sum penger kan dere få en betydelig større bolig i Levanger enn i f.eks. Trondheim. Samtidig har du lett tilgang til fasilitetene Trondheim og verden har å by på.

Eksempler på prisforskjeller

Om en ser på gjennomsnittsprisene på enebolig i de store byene i Norge, og veier det opp mot hva en får for pengene i Levanger vil nok mange finne frem kalkulatoren. Her er noen eksempler. Sammenligner du med Oslo får du hele 212,88%* mer for pengene i Levanger. Sammenligner du med Stavanger er det 63,83%* og i Bergen får du hele 72,52%* større areal for samme sum. Helt konkret betyr det at om du kjøper en enebolig i Oslo for 6 000 000 kr. vil du få ca. 84 m² enebolig, mens du i Levanger vil få hele 262 m² enebolig for samme sum. For selvbyggere kan fordelene være enda større, avhengig av hvor mye av jobben du kan gjøre selv.

Fordeler og ulemper

Å flytte til Levanger kan være en attraktiv mulighet for dem som ønsker mer bolig for pengene, spesielt for familier som trenger større plass, og ønsker et mer aktivt familieliv. Lavere boligpriser betyr lavere bokostnader, noe som frigjør midler til andre ting. Hvis boligens størrelse og lavere kostnader er prioritert, bør Levanger være et svært attraktivt alternativ.

Nye boligtomter på Gottås!

Tomtene er ferdig utbygd og kommer for salg høsten 2024.
Området kan befares allerede nå!

Hva inneholder 1 m2?

Når du tenker på en kvadratmeter, forestiller du deg ofte en enhet av et areal. Det er bare 1 meter ganger 1 meter, en standard måleenhet som brukes over hele verden. Men realiteten er langt mer kompleks og nyansert enn som så. En kvadratmeter er ikke bare en kvadratmeter.

1: Det er den reelle verdien kvadratmeteren har.
2: Det er hva stedet kvadratmeteren er lokalisert på har å tilby.
3: Det er hva livet deres inneholder, og hva deres drømmer er.

I Levanger når drømmene dine langt, fordi realiteten er at du får mer for pengene. Alt ligger til rette for karriere, aktiviteter, friluftsliv, barn og familieliv – kort sagt et godt liv.

Hvor ønsker dere å bo?

Uansett hvor dere velger å bosette dere, er det viktig å gjøre grundige undersøkelser og vurdere både fordeler og ulemper. På denne måten kan dere ta en informert beslutning som passer best til deres behov og livsstil.

Faktaboks

*1 m2 er ikke bare 1 m2

Det kan være vanskelig å gi 100% nøyaktige tall på hva en ny enebolig på egen tomt er verdt pr. kvadratmeter. Det er det et bevegelig marked som avgjør. Derfor har vi brukt Statistisk sentralbyrå (SSB) som kilde for de tallene vi presenterer i vår markedsføring. Det er verdt å merke seg at det er litt ulike tall i de ulike tabellene. Det er også verdt å merke seg at dette er gjennomsnittspriser, unntak kan derfor forekomme i de ulike markedene.

Forskjellene på gjennomsnittspris pr. kvadratmeter for eneboliger i vår markedsføring er basert på sammenligningskilde 2:

Oslo vs Levanger = 212,88%
Stavanger vs Levanger = 63,83%
Bergen vs Levanger = 72,52%
Trondheim vs Levanger = 77,71%

Sammenligningskilde 1

Statistisk sentralbyrå:
2023 Gjennomsnittlig kvadratmeterpris for eneboliger inkludert tomt.

Oslo: 81 743
Stavanger 45 400
Bergen 51 283
Trondheim – Tråante: 53 393

Sammenligningskilde 2

smartepenger.no:
Eneboliger. Pris pr. kvadratmeter i norske kommuner. Artikkel publisert 16. jan. 2024. smartepenger.no oppgir SSB som kilde.

Oslo 71 525
Stavanger 37 450
Bergen 39 437
Trondheim 40 631
Levanger 22 860

Kilde: https://www.smartepenger.no/96-bolig/3113-kvadratmeterpriser-pa-boliger-i-kommunene

Alle kommunene – sortert alfabetisk. Her er de oppgitt tall for eneboliger, småhus, og leiligheter.