Skogrydding og planering

Frosta Entreprenør har gjennom sommeren kommet et godt stykke på veg med de nye tomtene i Kjønstadmarka 3.

Nå er det skogrydding, kjøring av pukk og legging av rør for overflatevann som pågår i feltet.

Tidligere i sommer avsluttet arkeologene sitt søk i området, uten spesielle funn.

I denne videoen kan du se litt av arbeidet som pågår i disse dager.

Salgsstart for tomter i Kjønstadmarka 3 er estimert til januar 2020, og vil bli annonsert i god tid.